logga in anslutningar byrå admin om

Information om tjänsten

Det här är en tjänst som bokför för ditt företags transaktioner från Skatteverkets skattekonto i Fortnox eller Visma.

Servicebyråer kan dessutom få sina klienters skattekontotransaktioner med epost oavsett koppling till Fortnox eller Visma.

Tjänsten drivs av JSI Skattekonto AB (559323-5533).

Kontakt: info@skv2fnx.se

Cookies

Tjänsten använder cookies för att hantera sina administrativa funktioner.

Tjänsten använder inga cookies från tredje part.

Tjänsten lämnar inte ut några användaruppgifter till tredje part, förutom vid eventuella förfrågningar från myndigheter.

Datalagring

Tjänsten sparar den information som efterfrågas för att hantera kopplingen mellan bokföringen och Skatteverket.

Varken bokföringssystemet eller Skatteverket har kunskap om varandra med anledning av tjänsten.

Tjänsten kan lagra skattekontots transaktioner och saldo samt huvudbokens saldon på inblandade balanskonton för att sköta felhantering och avstämning.

Lagrade epostadresser används enbart för kommunikation som rör tjänstens funktionalitet.

Tjänstens driftsmiljö och/eller infrastruktur kan lagra ip-adresser. I den mån tjänsten har kontroll över uppgifterna kan de lämnas ut till efterfrågande myndigheter.

Auditloggning sker hos Skatteverket av inkomna förfrågningar via API:et och dessa bevaras i upp till 5år. Auditloggar används av Skatteverket för att förebygga och utreda säkerhetsincidenter.

Funktionalitet

Initialt skapas "bara" bokföring för transaktionerna på skattekontot. Tjänsten gör ingen avstämning av konton.

Ambitionen är att kontrollera skattekontot varje dag, men förändringar hos endera bokföringssystemet eller Skatteverket samt oplanerade sericeavbrott kan försena bokföringen.

Kända brister

Det finns inte dokumentation från Skatteverket som täcker alla möjliga transaktioner som kan dyka upp.

När en okänd transatktionstext dyker upp reder vi ut bokföringen och gör den åt er inom ett par dagar.

Transaktioner som flyttar saldo till/från kronofogden använder 2510 som motkonto.

'Rättelse enligt beslut' använder 2510 som motkonto, eftersom vi inte vet vad beslutet avser.

'Tillfälligt betalningsanstånd upphör' använder 2510 som motkonto, eftersom vi inte vet vad anståndet avsåg.

'Jordbruksåterbetalning' utan information om energislag bokas mot 5310.

Ansvar för bokföringen

JSI Skattekonto AB tar inte över något ansvar för redovisningen, se till att göra en kontroll åtminstone i samband med bokslut.

Betalning

Betalning sker per påbörjad kalendermånad. Antingen via din faktura från Fortnox, eller via din servicebyrå.

Uppsägning och avslut

Du kan när som helst avsluta integrationen genom att ta bort applikationen i Fortnox eller Visma. Glöm inte att avanmäla oss som ombud för ditt skattekonto.

JSI Skattekonto AB kan avsluta integrationen med tre månaders varsel, med undantag för oförutsedda händelser som förhindrar fortsatt drift av tjänsten.


Kontakt: info@skv2fnx.se